Realizacje zakończone - Obiekty użyteczności publicznej

"Księżówka"

Lokalizacja: Zakopane

Między marcem a grudniem 2010r. firma INTER-BUD przeprowadziła remont kapitalny wraz z termomodernizacją budynku Centrum Formacyjno-Szkoleniowego "Księżówka". Inwestycja prowadzona była w terenie górskim, w działającym obiekcie o charakterze hotelowo-szkoleniowym. Prace wymagały doskonałej koordynacji robót. Mimo przyjętego reżimu czasowego oraz trudności, jakie nastręcza modernizacja budynków zabytkowych firma INTER-BUD wywiązała się z zadeklarowanych terminów zachowując nienaganną jakość robót.