Realizacje zakończone - Obiekty użyteczności publicznej

Zachodnia część Rynku Głównego

Lokalizacja: Kraków, Rynek Główny

Najbardziej prestiżowa realizacja, stawiająca przed INTER-BUD ambitne wyzwanie - wykonanie potężnego zakresu robót w niewspółmiernie krótkim terminie realizacji (prace ruszyły końcem sierpnia 2004 r., a ich zakończenie wyznaczono na 30 listopada 2004 r.). Realizacja obejmowała: demontaż zniszczonej nawierzchni wraz z podbudową do głębokości 1m (łącznie wywieziono 12 000 m3 ziemi i gruzu), wykonanie na całej długości Sukiennic kanału technologicznego, wymiana starej i ułożenie nowej infrastruktury.